Praktijkorganisatie
Consultaties


Er wordt steeds gewerkt na afspraak : een afspraak kunt u maken via deze website of telefonisch (09/366 31 82).

Voor dringende problemen telefoneert u best, zodat er snel naar een oplossing kan gezocht worden.


Om de praktijkvoering vlot, efficiënt en kwaliteitsvol te laten verlopen, worden best een paar regels gevolgd : 

  1. Probeer steeds OP TIJD te komen!!  Op die manier wordt u snel geholpen en moeten de mensen na u, niet extra lang  wachten.
  2. Wanneer u een afspraak maakt voor meerdere personen, voorzie dan één afspraak per persoon (telefonisch of via deze website).  Zoniet loopt het schema hopeloos achterop.
  3. Voor kleine heelkundige ingrepen is er meer tijd nodig.  Maak hiervoor TELEFONISCH een afspraak.
  4. Voor het invullen of opmaken van attesten en formulieren, maakt u ook best een aparte afspraak : uw dossier moet daarvoor geraadpleegd worden en dat neemt tijd in beslag.
  5. Er worden geen attesten afgeleverd die niet stroken met de waarheid.


Huisbezoeken


Huisbezoeken worden steeds telefonisch aangevraagd, en zo mogelijk voor 10.00 uur.

Aangezien huisbezoeken veel tijd in beslag in beslag nemen, en u in de praktijk beter onderzocht en behandeld kan worden, is het te verkiezen om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen of u te laten brengen.

Huisbezoeken worden dan ook vooral gedaan bij die mensen die niet zelf kunnen komen of gebracht worden. 

Gelieve hiervoor begrip te hebben.


Bij dringende problemen kunt u natuurlijk steeds telefonisch contact opnemen.Wachtdienst (zie bovenaan)


Nacht, weekend en feestdagen.

Bij dringende medische problemen kunt u beroep doen op de dokter met wachtdienst.

Telefoneer naar 1733.